Related Courses

دوره های مرتبط


تاریخ شروع: 29 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی


شهریه: 29,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی


دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی

تاریخ شروع: 29 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها


دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها

تاریخ شروع: 28 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات اداری و اصول نامه نگاری


شهریه: 9,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 28 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات اداری و اصول نامه نگاری


دوره آموزشی آنلاین مکاتبات اداری و اصول نامه نگاری

تاریخ شروع: 21 آبان 1402 |

دوره آموزش آنلاین قوانین کاربردی برای مدیران و اعضای هیئت مدیره(بیمه و مالیات، قانون کار، قانون تجارت و...


شهریه: 17,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 21 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین قوانین کاربردی برای مدیران و اعضای هیئت مدیره(بیمه و مالیات، قانون کار، قانون تجارت و...


دوره آموزش آنلاین قوانین کاربردی برای مدیران و اعضای هیئت مدیره(بیمه و مالیات، قانون کار، قانون تجارت و...

تاریخ شروع: 21 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین روشهای پرداخت و تامین مالی بین المللی


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 21 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین روشهای پرداخت و تامین مالی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین روشهای پرداخت و تامین مالی بین المللی

تاریخ شروع: 21 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین قیمت گذاری کالای صادراتی و وارداتی


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 21 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین قیمت گذاری کالای صادراتی و وارداتی


دوره آموزشی آنلاین قیمت گذاری کالای صادراتی و وارداتی

تاریخ شروع: 14 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


شهریه: 15,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 14 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ

تاریخ شروع: 13 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 26,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 13 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تاریخ شروع: 10 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین ابزارهای تحلیلی بازار صادراتی با تمرکز بر نحوه استفاده موثر از بانکهای اطلاعاتی مرکز بین المللی تجارت


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 10 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ابزارهای تحلیلی بازار صادراتی با تمرکز بر نحوه استفاده موثر از بانکهای اطلاعاتی مرکز بین المللی تجارت


دوره آموزشی آنلاین ابزارهای تحلیلی بازار صادراتی با تمرکز بر نحوه استفاده موثر از بانکهای اطلاعاتی مرکز بین المللی تجارت

تاریخ شروع: 07 آبان 1402 |

دوره آموزشی مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی (Business Negotiation in English)


شهریه: 27,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 07 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی (Business Negotiation in English)


دوره آموزشی مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی (Business Negotiation in English)

تاریخ شروع: 07 آبان 1402 |

دوره آموزشی آنلاین تبلیغات و تحقیقات بازار


شهریه: 21,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 07 آبان 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تبلیغات و تحقیقات بازار


دوره آموزشی آنلاین تبلیغات و تحقیقات بازار

تاریخ شروع: 30 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی آنها


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 30 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی آنها


دوره آموزشی آنلاین صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی آنها

تاریخ شروع: 30 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


شهریه: 9,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 30 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی

تاریخ شروع: 26 مهر 1402 |

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


شهریه: 8,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 26 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات

تاریخ شروع: 25 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مناقصه و مزایده


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 25 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مناقصه و مزایده


دوره آموزشی آنلاین مناقصه و مزایده

تاریخ شروع: 24 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


شهریه: 7,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 24 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت

تاریخ شروع: 23 مهر 1402 |

دوره آموزش دادرسی مالیاتی و لایحه نویسی


شهریه: 8,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 23 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش دادرسی مالیاتی و لایحه نویسی


دوره آموزش دادرسی مالیاتی و لایحه نویسی

تاریخ شروع: 22 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین حمل و نقل و لجستیک بین المللی


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 22 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حمل و نقل و لجستیک بین المللی


دوره آموزشی آنلاین حمل و نقل و لجستیک بین المللی

تاریخ شروع: 22 مهر 1402 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 35,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 22 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تاریخ شروع: 22 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مکالمه و مکاتبات بازرگانی( and Conversation Business Correspondence)


شهریه: 26,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 22 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکالمه و مکاتبات بازرگانی( and Conversation Business Correspondence)


دوره آموزشی آنلاین مکالمه و مکاتبات بازرگانی( and Conversation Business Correspondence)

تاریخ شروع: 19 مهر 1402 |

کارگاه آموزشی حضوری مدیریت ریسک های تجاری بین المللی در نظام حقوقی چین


شهریه: 5,000,000 ریال
حضوری

تاریخ شروع: 19 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

کارگاه آموزشی حضوری مدیریت ریسک های تجاری بین المللی در نظام حقوقی چین


کارگاه آموزشی حضوری مدیریت ریسک های تجاری بین المللی در نظام حقوقی چین

تاریخ شروع: 18 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


شهریه: 14,400,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 18 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی

تاریخ شروع: 17 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


شهریه: 18,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 17 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

تاریخ شروع: 17 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین دعاوی حقوق بانکی


شهریه: 4,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 17 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دعاوی حقوق بانکی


دوره آموزشی آنلاین دعاوی حقوق بانکی

تاریخ شروع: 16 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 16 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن


دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن

تاریخ شروع: 16 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری (business plan)


شهریه: 15,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 16 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری (business plan)


دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری (business plan)

تاریخ شروع: 15 مهر 1402 |

دوره آموزشی حضوری رفع تعهد ارزی کالا


شهریه: 5,000,000 ریال
حضوری

تاریخ شروع: 15 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی حضوری رفع تعهد ارزی کالا


دوره آموزشی حضوری رفع تعهد ارزی کالا

تاریخ شروع: 15 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع تولید محتوا(سایت، اینستاگرام، لینکدین و سئو)


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 15 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع تولید محتوا(سایت، اینستاگرام، لینکدین و سئو)


دوره آموزشی آنلاین جامع تولید محتوا(سایت، اینستاگرام، لینکدین و سئو)

تاریخ شروع: 08 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 28,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 08 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای

تاریخ شروع: 08 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین پرورش مذاکره کننده موفق


شهریه: 18,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 08 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین پرورش مذاکره کننده موفق


دوره آموزشی آنلاین پرورش مذاکره کننده موفق

تاریخ شروع: 03 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین زبان چینی برای محاورات تجاری(سطح متوسط)


شهریه: 30,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 03 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین زبان چینی برای محاورات تجاری(سطح متوسط)


دوره آموزشی آنلاین زبان چینی برای محاورات تجاری(سطح متوسط)

تاریخ شروع: 03 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)


شهریه: 9,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 03 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)


دوره آموزشی آنلاین منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)

تاریخ شروع: 03 مهر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


شهریه: 25,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 03 مهر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات

تاریخ شروع: 29 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین تربیت کارشناس حقوق و دستمزد


شهریه: 12,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تربیت کارشناس حقوق و دستمزد


دوره آموزشی آنلاین تربیت کارشناس حقوق و دستمزد

تاریخ شروع: 28 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با سامانه جامع تجارت(NTSW)


شهریه: 9,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با سامانه جامع تجارت(NTSW)


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با سامانه جامع تجارت(NTSW)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین فرایند واردات و اسناد آن


شهریه: 10,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 28 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرایند واردات و اسناد آن


دوره آموزشی آنلاین فرایند واردات و اسناد آن

تاریخ شروع: 26 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین ایده های واردات و صادرات


شهریه: 9,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ایده های واردات و صادرات


دوره آموزشی آنلاین ایده های واردات و صادرات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات و بررسی آخرین تغییرات آن


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات و بررسی آخرین تغییرات آن


دوره آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات و بررسی آخرین تغییرات آن

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 شهریور 1402 |

دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملکرد


شهریه: 12,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملکرد


دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملکرد

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 شهریور 1402 |

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین طرح صادرات (Export Plan)


شهریه: 7,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین طرح صادرات (Export Plan)


دوره آموزشی آنلاین طرح صادرات (Export Plan)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 12 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 12 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری


دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence


شهریه: 28,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence


دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 شهریور 1402 |

دوره آموزشی مدیریت پروژه مبتنی بر چارچوب رویکردهای LARG+E


شهریه: 16,000,000 ریال
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی مدیریت پروژه مبتنی بر چارچوب رویکردهای LARG+E


دوره آموزشی مدیریت پروژه مبتنی بر چارچوب رویکردهای LARG+E

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ برای صادرات


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ برای صادرات


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ برای صادرات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 04 شهریور 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع واردات


شهریه: 27,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 04 شهریور 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع واردات


دوره آموزشی آنلاین جامع واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین قراردادهای وارداتی و صادراتی و روشهای واردات و صادرات


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین قراردادهای وارداتی و صادراتی و روشهای واردات و صادرات


دوره آموزشی آنلاین قراردادهای وارداتی و صادراتی و روشهای واردات و صادرات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین حقوق قراردادهای نفت و گاز


شهریه: 17,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حقوق قراردادهای نفت و گاز


دوره آموزشی آنلاین حقوق قراردادهای نفت و گاز

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین امکان سنجی، ارزیابی و تحقیقات بازار


شهریه: 12,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین امکان سنجی، ارزیابی و تحقیقات بازار


دوره آموزشی آنلاین امکان سنجی، ارزیابی و تحقیقات بازار

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین 50 مسیر مشتری یابی صادراتی


شهریه: 23,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین 50 مسیر مشتری یابی صادراتی


دوره آموزشی آنلاین 50 مسیر مشتری یابی صادراتی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 مرداد 1402 |

دوره آموزشی اینکوترمز


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی اینکوترمز


دوره آموزشی اینکوترمز

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین


دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد


شهریه: 26,250,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد


دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان


شهریه: 5,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان


دوره آموزشی آنلاین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین ورود به بازار جهانی با سایت آمازون


شهریه: 12,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ورود به بازار جهانی با سایت آمازون


دوره آموزشی آنلاین ورود به بازار جهانی با سایت آمازون

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


شهریه: 28,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 تیر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


شهریه: 10,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 تیر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع بازاریابی


شهریه: 26,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع بازاریابی


دوره آموزشی آنلاین جامع بازاریابی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 تیر 1402 |

دوره آموزش آنلاین مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری


دوره آموزش آنلاین مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 تیر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر


شهریه: 26,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر


دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 تیر 1402 |

دوره آموزش آنلاین زبان تخصصی بازرگانی بین الملل(با محوریت قراردادهای بین المللی)


شهریه: 28,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین زبان تخصصی بازرگانی بین الملل(با محوریت قراردادهای بین المللی)


دوره آموزش آنلاین زبان تخصصی بازرگانی بین الملل(با محوریت قراردادهای بین المللی)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 تیر 1402 |

دوره آموزشی رموز موفقیت در صادرات و واردات


شهریه: 14,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی رموز موفقیت در صادرات و واردات


دوره آموزشی رموز موفقیت در صادرات و واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 تیر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین حسابداری کاربردی


شهریه: 14,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حسابداری کاربردی


دوره آموزشی آنلاین حسابداری کاربردی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 تیر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین زبان چینی برای محاورات تجاری-مقدماتی


شهریه: 30,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین زبان چینی برای محاورات تجاری-مقدماتی


دوره آموزشی آنلاین زبان چینی برای محاورات تجاری-مقدماتی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 04 تیر 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق العملکاری)


شهریه: 85,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 04 تیر 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق العملکاری)


دوره آموزشی آنلاین جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق العملکاری)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 خرداد 1402 |

دوره آموزشی آشنایی با تازه ها و قابلیت های جدید سامانه جامع تجارت


شهریه: 7,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 خرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آشنایی با تازه ها و قابلیت های جدید سامانه جامع تجارت


دوره آموزشی آشنایی با تازه ها و قابلیت های جدید سامانه جامع تجارت

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 خرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین کسب درآمد از طریق بلاکچین، رمزارزها و متاورس


شهریه: 22,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 خرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین کسب درآمد از طریق بلاکچین، رمزارزها و متاورس


دوره آموزشی آنلاین کسب درآمد از طریق بلاکچین، رمزارزها و متاورس

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1402 |

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


شهریه: 22,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 خرداد 1402 |

دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی


شهریه: 7,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 خرداد 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی


دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1402 |

دوره آموزشی آنلاین اصول طبقه بندی و تعیین تعرفه کالا در گمرک


شهریه: 15,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اصول طبقه بندی و تعیین تعرفه کالا در گمرک


دوره آموزشی آنلاین اصول طبقه بندی و تعیین تعرفه کالا در گمرک

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1402 |

دوره آموزش آنلاین آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی


شهریه: 12,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی


دوره آموزش آنلاین آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 |

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


شهریه: 7,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت برند و تبلیغات


شهریه: 5,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت برند و تبلیغات


دوره آموزشی آنلاین مدیریت برند و تبلیغات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 14 اسفند 1401 |

دوره آموزشی آنلاین ترفندهای لینکدین


شهریه: 3,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 14 اسفند 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترفندهای لینکدین


دوره آموزشی آنلاین ترفندهای لینکدین

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اسفند 1401 |

دوره آموزشی آنلاین نکات طلایی تجارت بین الملل


شهریه: 5,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اسفند 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین نکات طلایی تجارت بین الملل


دوره آموزشی آنلاین نکات طلایی تجارت بین الملل

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اسفند 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آخرین مقررات و بخشنامه‌های گمرگی


شهریه: 6,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اسفند 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آخرین مقررات و بخشنامه‌های گمرگی


دوره آموزشی آنلاین آخرین مقررات و بخشنامه‌های گمرگی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 بهمن 1401 |

دوره آموزشی آنلاین اظهار از راه دور در گمرک(EPL)


شهریه: 8,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 بهمن 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اظهار از راه دور در گمرک(EPL)


دوره آموزشی آنلاین اظهار از راه دور در گمرک(EPL)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 بهمن 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قوانین ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان


شهریه: 3,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 بهمن 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قوانین ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قوانین ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 بهمن 1401 |

دوره آموزشی آخرین مقررات مربوط به واردات کالا


شهریه: 4,050,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 بهمن 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آخرین مقررات مربوط به واردات کالا


دوره آموزشی آخرین مقررات مربوط به واردات کالا

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 بهمن 1401 |

دوره آموزشی حضوری آشنایی با روش های تامین مالی در بورس کالای ایران


شهریه: رایگان
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 بهمن 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی حضوری آشنایی با روش های تامین مالی در بورس کالای ایران


دوره آموزشی حضوری آشنایی با روش های تامین مالی در بورس کالای ایران

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 دی 1401 |

دوره آموزشی نکات کاربردی قراردادنویسی داخلی


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 دی 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی نکات کاربردی قراردادنویسی داخلی


دوره آموزشی نکات کاربردی قراردادنویسی داخلی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 آذر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


شهریه: 12,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 آذر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 آذر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین اصول تدوین برنامه مالی در کسب و کار


شهریه: 11,250,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 آذر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اصول تدوین برنامه مالی در کسب و کار


دوره آموزشی آنلاین اصول تدوین برنامه مالی در کسب و کار

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 آذر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین طراحی مدل کسب و کار|(business model generation)


شهریه: 10,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 آذر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین طراحی مدل کسب و کار|(business model generation)


دوره آموزشی آنلاین طراحی مدل کسب و کار|(business model generation)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 آذر 1401 |

وبینارآموزشی – کاربردی فرصت های تجاری و برنامه های اخیر صادرات به عراق


شهریه: 6,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 آذر 1401 | ظرفیت دوره: -

وبینارآموزشی – کاربردی فرصت های تجاری و برنامه های اخیر صادرات به عراق


وبینارآموزشی – کاربردی فرصت های تجاری و برنامه های اخیر صادرات به عراق

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 آبان 1401 |

دوره آموزشی آشنایی با اصول و قواعد مدیریت جذب، حفظ و رشد اعضا


شهریه: 9,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 آبان 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آشنایی با اصول و قواعد مدیریت جذب، حفظ و رشد اعضا


دوره آموزشی آشنایی با اصول و قواعد مدیریت جذب، حفظ و رشد اعضا

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 آبان 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قوانین ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان


شهریه: 2,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 آبان 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قوانین ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قوانین ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 شهریور 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کانتینر و اصطلاحات کاربردی حمل دریایی (Shipping)


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 شهریور 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کانتینر و اصطلاحات کاربردی حمل دریایی (Shipping)


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کانتینر و اصطلاحات کاربردی حمل دریایی (Shipping)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 شهریور 1401 |

دوره آموزشی آنلاین رفع تعهد ارزی کالا و قیمت گذاری صادرات و تعیین ارزش


شهریه: 4,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 شهریور 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین رفع تعهد ارزی کالا و قیمت گذاری صادرات و تعیین ارزش


دوره آموزشی آنلاین رفع تعهد ارزی کالا و قیمت گذاری صادرات و تعیین ارزش

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 شهریور 1401 |

دوره آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 شهریور 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا


دوره آموزشی آنلاین قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 12 شهریور 1401 |

دوره آموزش آنلاین مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری


شهریه: 6,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 12 شهریور 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری


دوره آموزش آنلاین مسئولیت های حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حمل و نقل


شهریه: 8,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حمل و نقل


دوره آموزشی آنلاین حسابداری حمل و نقل

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین کاربردی سئو وبسایت


شهریه: 11,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین کاربردی سئو وبسایت


دوره آموزشی آنلاین کاربردی سئو وبسایت

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین دادرسی مالیاتی


شهریه: 6,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دادرسی مالیاتی


دوره آموزشی آنلاین دادرسی مالیاتی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مرداد 1401 |

کارگاه آشنایی با میانجیگری در امور تجاری


شهریه: 9,000,000 ریال
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

کارگاه آشنایی با میانجیگری در امور تجاری


کارگاه آشنایی با میانجیگری در امور تجاری

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین دادخواست نویسی


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دادخواست نویسی


دوره آموزشی آنلاین دادخواست نویسی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با فرآیند استرداد در گمرک


شهریه: 3,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با فرآیند استرداد در گمرک


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با فرآیند استرداد در گمرک

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1401 |

مدیریت عملکرد کارکنان


شهریه: 7,400,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

مدیریت عملکرد کارکنان


مدیریت عملکرد کارکنان

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین تولید محتوا در اینستاگرام


شهریه: 8,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تولید محتوا در اینستاگرام


دوره آموزشی آنلاین تولید محتوا در اینستاگرام

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آشنایی با ظرفیت ها و مشوق های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک


شهریه: رایگان
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آشنایی با ظرفیت ها و مشوق های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک


دوره آموزشی آشنایی با ظرفیت ها و مشوق های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


شهریه: 28,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 تیر 1401 |

آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


شهریه: 7,960,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 |

دوره آموزشی حضوری آشنایی با ثبت بین المللی علامت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین‌المللی


شهریه: 2,000,000 ریال
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی حضوری آشنایی با ثبت بین المللی علامت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین‌المللی


دوره آموزشی حضوری آشنایی با ثبت بین المللی علامت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین‌المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 11 تیر 1401 |

جامع واردات


شهریه: 21,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 11 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

جامع واردات


جامع واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 تیر 1401 |

ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

ترخیص کار حرفه ای


ترخیص کار حرفه ای

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


شهریه: 11,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری


شهریه: 12,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری


دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات تجاری بین المللی


شهریه: 16,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات تجاری بین المللی


دوره آموزشی آنلاین مذاکرات تجاری بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاين جامع قراردادنویسی


شهریه: 27,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاين جامع قراردادنویسی


دوره آموزشی آنلاين جامع قراردادنویسی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


شهریه: 12,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات


شهریه: 7,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات


دوره آموزشی آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین فرآیند صادرات و اسناد مورد نیاز


شهریه: 8,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرآیند صادرات و اسناد مورد نیاز


دوره آموزشی آنلاین فرآیند صادرات و اسناد مورد نیاز

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسی (Business Negotiation)


شهریه: 22,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسی (Business Negotiation)


دوره آموزشی آنلاین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسی (Business Negotiation)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین جامع واردات


شهریه: 23,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع واردات


دوره آموزشی آنلاین جامع واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 18,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خلاق


شهریه: 1,800,000 ریال
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خلاق


دوره آموزشی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خلاق

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


شهریه: 6,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


شهریه: 11,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 14 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 22,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 14 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


شهریه: 42,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین قراردادنویسی داخلی


شهریه: 12,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین قراردادنویسی داخلی


دوره آموزشی آنلاین قراردادنویسی داخلی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 فروردین 1401 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 24,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 فروردین 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 فروردین 1401 |

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


شهریه: 5,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 فروردین 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


شهریه: 2,850,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن


شهریه: 4,700,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن


دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


شهریه: 6,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 |

دوره آموزشی تجارت بین الملل با آمریکای شمالی


شهریه: رایگان
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تجارت بین الملل با آمریکای شمالی


دوره آموزشی تجارت بین الملل با آمریکای شمالی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


شهریه: 2,850,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


شهریه: 3,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال برندینگ


شهریه: 7,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال برندینگ


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال برندینگ

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 |

دوره آموزشی روش های واردات وقراردادهای وارداتی


شهریه: 4,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی روش های واردات وقراردادهای وارداتی


دوره آموزشی روش های واردات وقراردادهای وارداتی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد


شهریه: 5,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد


دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


شهریه: 9,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 اسفند 1400 |

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


شهریه: 4,420,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قانون مدنی چین با تأکید بر حوزه قراردادهای بازرگانی


شهریه: 5,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قانون مدنی چین با تأکید بر حوزه قراردادهای بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با قانون مدنی چین با تأکید بر حوزه قراردادهای بازرگانی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 بهمن 1400 |

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 15,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین کوچینگ ویژه مدیران


شهریه: 13,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین کوچینگ ویژه مدیران


دوره آموزشی آنلاین کوچینگ ویژه مدیران

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین بازار سرمایه و روش های تأمین مالی


شهریه: 4,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بازار سرمایه و روش های تأمین مالی


دوره آموزشی آنلاین بازار سرمایه و روش های تأمین مالی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


شهریه: 16,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 بهمن 1400 |

دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملكرد


شهریه: 5,960,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملكرد


دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملكرد

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 13 بهمن 1400 |

دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات (صادرات موفق)


شهریه: 4,899,999 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 13 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات (صادرات موفق)


دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات (صادرات موفق)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 |

دوره آموزشی جامع واردات


شهریه: 15,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع واردات


دوره آموزشی جامع واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 |

دوره آموزشی قراردادنویسی داخلی


شهریه: 9,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی قراردادنویسی داخلی


دوره آموزشی قراردادنویسی داخلی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 بهمن 1400 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 19,400,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 دی 1400 |

دوره آموزشی بازارهای گمشده (Missed Markets)


شهریه: 12,000,000 ریال
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی بازارهای گمشده (Missed Markets)


دوره آموزشی بازارهای گمشده (Missed Markets)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 |

دوره آموزشی آنلاین بایسته های حقوقی مدیران


شهریه: 8,499,999 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بایسته های حقوقی مدیران


دوره آموزشی آنلاین بایسته های حقوقی مدیران

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 |

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


شهریه: 6,880,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 |

دوره آموزشی پرورش کارشناس خبره صادرات


شهریه: 16,560,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی پرورش کارشناس خبره صادرات


دوره آموزشی پرورش کارشناس خبره صادرات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 دی 1400 |

دوره آموزشی جامع تولید محتوا


شهریه: 11,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع تولید محتوا


دوره آموزشی جامع تولید محتوا

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 دی 1400 |

دوره آموزشی مکالمه و مکاتبات بازرگانی


شهریه: 15,100,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی مکالمه و مکاتبات بازرگانی


دوره آموزشی مکالمه و مکاتبات بازرگانی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 دی 1400 |

دوره آموزشی جامع مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی


شهریه: 13,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی


دوره آموزشی جامع مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 آبان 1400 |

دوره آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی


شهریه: 11,150,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی


دوره آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر


شهریه: 1,337,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر


دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 |

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


شهریه: 450,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی


شهریه: 1,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 |

دوره آموزشی کاربردی برندسازی


شهریه: 920,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی کاربردی برندسازی


دوره آموزشی کاربردی برندسازی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین اعتبارات اسنادی


شهریه: 820,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اعتبارات اسنادی


دوره آموزشی آنلاین اعتبارات اسنادی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 |

دوره آموزشی بین المللی جاده-کمربند: فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایرانی


شهریه: 2,850,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی بین المللی جاده-کمربند: فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایرانی


دوره آموزشی بین المللی جاده-کمربند: فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایرانی Belt and Road Initiative (BRI): Threats and opportunities for Iranian enterprises

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 آبان 1400 |

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ


شهریه: 950,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ


دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 |

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 1,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 |

وبینار رایگان به سوی انقلاب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء: بهینه سازی فرآیندهای تجاری در سازمان­ها و کارخانه ­ها


شهریه: رایگان
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

وبینار رایگان به سوی انقلاب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء: بهینه سازی فرآیندهای تجاری در سازمان­ها و کارخانه ­ها


وبینار رایگان به سوی انقلاب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء: بهینه سازی فرآیندهای تجاری در سازمان­ها و کارخانه ­ها

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 |

دوره آموزشی تولید و برنامه ریزی محتوا برای شبکه های اجتماعی


شهریه: 950,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تولید و برنامه ریزی محتوا برای شبکه های اجتماعی


دوره آموزشی تولید و برنامه ریزی محتوا برای شبکه های اجتماعی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین صادرات و تشریفات آن


شهریه: 540,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صادرات و تشریفات آن


دوره آموزشی آنلاین صادرات و تشریفات آن

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 17 مهر 1400 |

دوره آموزشی ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 1,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 17 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی ترخیص کار حرفه ای

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 مهر 1400 |

دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (سطح متوسط)


شهریه: 848,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (سطح متوسط)


دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (سطح متوسط)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 |

دوره جامع حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن


شهریه: 1,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره جامع حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن


دوره جامع حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 |

دوره آموزشی آنلاین رزومه نویسی به زبان انگلیسی


شهریه: 625,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین رزومه نویسی به زبان انگلیسی


دوره آموزشی آنلاین رزومه نویسی به زبان انگلیسی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 |

دوره آموزشی آنلاین زبان انگلیسی برای مکالمات تلفنی و ایمیل(Email,Telephoning)


شهریه: 1,285,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین زبان انگلیسی برای مکالمات تلفنی و ایمیل(Email,Telephoning)


دوره آموزشی آنلاین زبان انگلیسی برای مکالمات تلفنی و ایمیل(Email,Telephoning)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 |

دوره آموزشی تجارت بین الملل با کشور چین آنلاین


شهریه: 1,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تجارت بین الملل با کشور چین آنلاین


دوره آموزشی تجارت بین الملل با کشور چین آنلاین

تکمیل ظرفیت