(اعضای اتاق بازرگانی تهران و اعضای انجمن مهندسی شیمی ایران از 20% تخفیف برخوردار هستند)

همراه با اعطای گواهینامه دوزبانه از اتاق بازرگانی تهران و انجمن شیمی ایران

اطلاعات بیشتر

سر فصل های دوره


 • شناخت جایگاه و اهمیت اعضاء انجمن ها و تأثیر اعضاء در مشروعیت، قدر و نفوذ انجمن، تأمین منابع مالی و تأثیر در اداره انجمن در قالب حضور فعال در کمیته ها و کارگروه ها
 • محاسبه پارامترهای جذب، حفظ، خروج و میانگین ماندگاری اعضاء و دوره گردش عضویت در انجمن ها و بررسی عملکرد انجمن ها
 • آسیب شناسی و بررسی چالشها در توسعه عضویت و خدمات در انجمن های علمی
 • ایجاد ماتریس تحلیل نقاط ضعف و قدرت در یک انجمن
 • بررسی دلایل اصلی در عدم موفقیت انجمن ها در جذب و حفظ اعضاء حقیقی و حقوقی نحوه قرار گرفتن اعضاء در مثلث دولت، انجمن و جامعه
 • نحوه تعامل با اعضای یک انجمن و انتظار عمومی اعضاء از انجمن ها به ویژه انجمن های علمی
 • مسئولیت اجتماعی انجمن ها و اثر آن در جذب و حفظ اعضاء و توسعه خدمات انجمن ها
 • استراتژی توسعه عضویت در یک انجمن
 • نقش فعالیت های بین المللی در جذب و حفظ اعضاء و توسعه خدمات انجمن ها
 • اجرای طرح های توسعه عضویت در تشکل ها با تاکید بر انجمن های علمی
 • توسعه عضویت همراه با ارتقاء سطح دانشی و مهارتی اعضاء در قالب یادگیری اختیاری
 • مهارتهای جذب و حفظ اعضاء در انجمن های علمی و صنفی
 • بررسی نمونه های موفق توسعه عضویت در انجمن های علمی داخلی و بین المللی
 • ارایه چرخه عضویت مطلوب در انجمن ها
 • جمع بندی

مدرس دوره


project-1

جناب آقای دکتر وحید تقی خانی (مدیر عامل موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران و مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و ریاست انجمن مهندسی شیمی ایران)

کارشناس دوره


project-1

نام و نام خانوادگی: مونا سالارکیا


سمت: کارشناس دوره های کوتاه مدت

شماره تماس:

شماره تلفن همراه: 09025445159

اشتراک گذاری دوره

Comments

نظرات کاربران


Related Courses

دوره های مرتبط


تاریخ شروع: 13 اردیبهشت 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


شهریه: 42,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 13 اردیبهشت 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی

تاریخ شروع: 30 فروردین 1402 |

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 24,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 30 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای

تاریخ شروع: 30 فروردین 1402 |

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


شهریه: 14,400,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 30 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 |

دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد


شهریه: 18,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد


دوره آموزشی آنلاین عملیات فورواردری از صفر تا صد

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 |

دوره آموزشی منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)


شهریه: 6,200,000 ریال
حضوری

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: 20

دوره آموزشی منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)


دوره آموزشی منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 |

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


شهریه: 7,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 |

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات اداری و اصول نامه نگاری


شهریه: 4,850,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات اداری و اصول نامه نگاری


دوره آموزشی آنلاین مکاتبات اداری و اصول نامه نگاری

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 |

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


شهریه: 25,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 |

دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها


شهریه: 16,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها


دوره آموزشی آنلاین اصول تهیه و تنظیم قراردادها

تاریخ شروع: 28 فروردین 1402 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 28,800,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 28 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تاریخ شروع: 27 فروردین 1402 |

دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری (business plan)


شهریه: 12,200,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 27 فروردین 1402 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری (business plan)


دوره آموزشی آنلاین طرح تجاری (business plan)

تاریخ شروع: 14 اسفند 1401 |

دوره آموزش آنلاین زبان تخصصی بازرگانی بین الملل


شهریه: 28,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 14 اسفند 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین زبان تخصصی بازرگانی بین الملل


دوره آموزش آنلاین زبان تخصصی بازرگانی بین الملل

تکمیل ظرفیت