Related Courses

دوره های مرتبط


تاریخ شروع: 09 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین دادرسی مالیاتی


شهریه: 6,300,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 09 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دادرسی مالیاتی


دوره آموزشی آنلاین دادرسی مالیاتی

تاریخ شروع: 02 مرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین دادخواست نویسی


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 02 مرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دادخواست نویسی


دوره آموزشی آنلاین دادخواست نویسی

تاریخ شروع: 30 تیر 1401 |

کارگاه آشنایی با میانجیگری در امور تجاری


شهریه: 9,000,000 ریال
حضوری

تاریخ شروع: 30 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

کارگاه آشنایی با میانجیگری در امور تجاری


کارگاه آشنایی با میانجیگری در امور تجاری

تاریخ شروع: 25 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی


شهریه: 21,900,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 25 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی


دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی

تاریخ شروع: 25 تیر 1401 |

مدیریت عملکرد کارکنان


شهریه: 7,400,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 25 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

مدیریت عملکرد کارکنان


مدیریت عملکرد کارکنان

تاریخ شروع: 21 تیر 1401 |

آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


شهریه: 7,960,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 21 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی

تاریخ شروع: 21 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین پرسش و پاسخ سامانه جامع گمرک (EPL)


شهریه: 4,700,000 ریال
حضوری

تاریخ شروع: 21 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین پرسش و پاسخ سامانه جامع گمرک (EPL)


دوره آموزشی آنلاین پرسش و پاسخ سامانه جامع گمرک (EPL)

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 24,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence


شهریه: 25,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence


دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 |

دوره آموزشی حضوری آشنایی با ثبت بین المللی علامت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین‌المللی


شهریه: 2,000,000 ریال
حضوری

تاریخ شروع: 20 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی حضوری آشنایی با ثبت بین المللی علامت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین‌المللی


دوره آموزشی حضوری آشنایی با ثبت بین المللی علامت تجاری و فایل الکترونیکی اظهارنامه بین‌المللی

تاریخ شروع: 19 تیر 1401 |

خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده


شهریه: 6,250,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 19 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده


خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده

تاریخ شروع: 18 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین تولید محتوا در اینستاگرام


شهریه: 8,600,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 18 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تولید محتوا در اینستاگرام


دوره آموزشی آنلاین تولید محتوا در اینستاگرام

تاریخ شروع: 15 تیر 1401 |

دوره آموزشی منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)


شهریه: 5,200,000 ریال
حضوری

تاریخ شروع: 15 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)


دوره آموزشی منبع یابی در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی (تحلیل کالا و کشور)

تاریخ شروع: 14 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


شهریه: 6,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 14 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی

تاریخ شروع: 13 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


شهریه: 42,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 13 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی

تاریخ شروع: 11 تیر 1401 |

جامع واردات


شهریه: 21,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 11 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

جامع واردات


جامع واردات

تاریخ شروع: 08 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد درآمدزایی از طریق بلاکچین و رمزارزها


شهریه: 15,200,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 08 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد درآمدزایی از طریق بلاکچین و رمزارزها


دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد درآمدزایی از طریق بلاکچین و رمزارزها

تاریخ شروع: 07 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین اظهارنامه عملکرد مالیاتی


شهریه: 9,100,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 07 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اظهارنامه عملکرد مالیاتی


دوره آموزشی آنلاین اظهارنامه عملکرد مالیاتی

تاریخ شروع: 05 تیر 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با فرآیند استرداد در گمرک


شهریه: 3,800,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 05 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با فرآیند استرداد در گمرک


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با فرآیند استرداد در گمرک

تاریخ شروع: 01 تیر 1401 |

ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 20,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 01 تیر 1401 | ظرفیت دوره: -

ترخیص کار حرفه ای


ترخیص کار حرفه ای

تاریخ شروع: 31 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین جامع بازاریابی و فروش


شهریه: 27,700,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 31 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع بازاریابی و فروش


دوره آموزشی آنلاین جامع بازاریابی و فروش

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری


شهریه: 12,200,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری


دوره آموزشی آنلاین مدیریت موجودی و انبارداری

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


شهریه: 11,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 30 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی کاربردی


شهریه: 7,200,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی کاربردی


دوره آموزشی آنلاین مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی کاربردی

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات تجاری بین المللی


شهریه: 16,600,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات تجاری بین المللی


دوره آموزشی آنلاین مذاکرات تجاری بین المللی

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاين جامع قراردادنویسی


شهریه: 27,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 29 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاين جامع قراردادنویسی


دوره آموزشی آنلاين جامع قراردادنویسی

تاریخ شروع: 28 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


شهریه: 21,500,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 28 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات


دوره آموزشی آنلاین جامع صادرات

تاریخ شروع: 25 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین


شهریه: 12,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین


دوره آموزشی آنلاین صفر تا صد لینکدین

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


شهریه: 12,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی


دوره آموزشی آنلاین EXCEL کاربردی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آخرین مقررات و بخشنامه‌های گمرگی


شهریه: 9,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آخرین مقررات و بخشنامه‌های گمرگی


دوره آموزشی آنلاین آخرین مقررات و بخشنامه‌های گمرگی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات


شهریه: 7,000,000 ریال
مجازی

تاریخ شروع: 22 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات


دوره آموزشی آنلاین مدیریت استراتژیک بازاریابی و صادرات

تاریخ شروع: 17 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد


شهریه: 8,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 17 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد


دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 خرداد 1401 |

دوره آموزشی آنلاین فرآیند صادرات و اسناد مورد نیاز


شهریه: 8,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 خرداد 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرآیند صادرات و اسناد مورد نیاز


دوره آموزشی آنلاین فرآیند صادرات و اسناد مورد نیاز

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسی (Business Negotiation)


شهریه: 22,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسی (Business Negotiation)


دوره آموزشی آنلاین مذاکرات بازرگانی به زبان انگلیسی (Business Negotiation)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 18,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین جامع واردات


شهریه: 23,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 28 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع واردات


دوره آموزشی آنلاین جامع واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خلاق


شهریه: 1,800,000 ریال
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خلاق


دوره آموزشی حضوری کسب و کار خوش آتیه و تفکر خلاق

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


شهریه: 7,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بین‌المللی،رمزارز،فارکس و ...


شهریه: 12,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بین‌المللی،رمزارز،فارکس و ...


دوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بین‌المللی،رمزارز،فارکس و ...

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


شهریه: 6,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزش آنلاین آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی


شهریه: 8,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی


دوره آموزش آنلاین آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


شهریه: 11,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 19 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 14 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 22,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 14 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با سیستم طبقه بندی و نحوه ارزش گذاری کالا در گمرک


شهریه: 6,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با سیستم طبقه بندی و نحوه ارزش گذاری کالا در گمرک


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با سیستم طبقه بندی و نحوه ارزش گذاری کالا در گمرک

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


شهریه: 18,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 11 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


شهریه: 42,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین جامع مهارت های بازرگانی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اردیبهشت 1401 |

دوره آموزشی آنلاین قراردادنویسی داخلی


شهریه: 12,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین قراردادنویسی داخلی


دوره آموزشی آنلاین قراردادنویسی داخلی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 04 اردیبهشت 1401 |

دوره آنلاین آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی


شهریه: 17,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 04 اردیبهشت 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آنلاین آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی


دوره آنلاین آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 فروردین 1401 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 24,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 فروردین 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 فروردین 1401 |

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


شهریه: 5,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 فروردین 1401 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین بازاریابی بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


شهریه: 2,850,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه


دوره آموزشی آنلاین صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانه های مربوطه

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن


شهریه: 4,700,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن


دوره آموزشی آنلاین فرایند صادرات و اسناد مورد نیاز آن

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


شهریه: 6,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی


دوره آموزشی آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 |

دوره آموزشی تجارت بین الملل با آمریکای شمالی


شهریه: رایگان
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تجارت بین الملل با آمریکای شمالی


دوره آموزشی تجارت بین الملل با آمریکای شمالی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1400 |

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


شهریه: 6,880,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


شهریه: 2,850,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 15 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی


دوره آموزشی آنلاین بررسی و تکمیل اسناد بازرگانی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم صورتهای مالی


شهریه: 10,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم صورتهای مالی


دوره آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم صورتهای مالی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


شهریه: 3,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با کارکردهای سامانه افق در سامانه جامع تجارت

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال برندینگ


شهریه: 7,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال برندینگ


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال برندینگ

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با مراحل و آخرین مقررات صادرات و واردات


شهریه: 9,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با مراحل و آخرین مقررات صادرات و واردات


دوره آموزشی آنلاین آشنایی با مراحل و آخرین مقررات صادرات و واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 |

دوره آموزشی روش های واردات وقراردادهای وارداتی


شهریه: 4,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی روش های واردات وقراردادهای وارداتی


دوره آموزشی روش های واردات وقراردادهای وارداتی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد


شهریه: 5,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد


دوره آموزشی آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 اسفند 1400 |

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


شهریه: 9,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ


دوره آموزشی آنلاین دیجیتال مارکتینگ

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 اسفند 1400 |

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


شهریه: 4,420,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 01 اسفند 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات


دوره آموزش آنلاین کاربردی حسابداری صادرات و واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 13,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 30 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی آنلاین ترخیص کار حرفه ای

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 بهمن 1400 |

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 15,900,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 27 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین کوچینگ ویژه مدیران


شهریه: 13,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین کوچینگ ویژه مدیران


دوره آموزشی آنلاین کوچینگ ویژه مدیران

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین جامع تولید محتوا(سایت، عکس، فیلم و ...)


شهریه: 11,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع تولید محتوا(سایت، عکس، فیلم و ...)


دوره آموزشی آنلاین جامع تولید محتوا(سایت، عکس، فیلم و ...)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین بازار سرمایه و روش های تأمین مالی


شهریه: 4,800,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 24 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بازار سرمایه و روش های تأمین مالی


دوره آموزشی آنلاین بازار سرمایه و روش های تأمین مالی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 بهمن 1400 |

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


شهریه: 16,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 20 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل


دوره آموزشی آنلاین تجارت بین الملل

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 بهمن 1400 |

دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملكرد


شهریه: 5,960,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملكرد


دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی عملكرد

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 13 بهمن 1400 |

دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات (صادرات موفق)


شهریه: 4,899,999 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 13 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات (صادرات موفق)


دوره آموزشی بازاریابی و مراحل عملیاتی در بازارهای صادرات (صادرات موفق)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 |

دوره آموزشی جامع واردات


شهریه: 15,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع واردات


دوره آموزشی جامع واردات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 |

دوره آموزشی قراردادنویسی داخلی


شهریه: 9,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 09 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی قراردادنویسی داخلی


دوره آموزشی قراردادنویسی داخلی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 بهمن 1400 |

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


شهریه: 19,400,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 02 بهمن 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)


دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW ، خرید و فروش ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک (EPL)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 دی 1400 |

دوره آموزشی بازارهای گمشده (Missed Markets)


شهریه: 12,000,000 ریال
حضوری
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 29 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی بازارهای گمشده (Missed Markets)


دوره آموزشی بازارهای گمشده (Missed Markets)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 |

دوره آموزشی آنلاین بایسته های حقوقی مدیران


شهریه: 8,499,999 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین بایسته های حقوقی مدیران


دوره آموزشی آنلاین بایسته های حقوقی مدیران

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 |

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


شهریه: 6,880,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی


دوره آموزشی تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 |

دوره آموزشی پرورش کارشناس خبره صادرات


شهریه: 16,560,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 26 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی پرورش کارشناس خبره صادرات


دوره آموزشی پرورش کارشناس خبره صادرات

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 دی 1400 |

دوره آموزشی جامع تولید محتوا


شهریه: 11,000,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 25 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع تولید محتوا


دوره آموزشی جامع تولید محتوا

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 دی 1400 |

دوره آموزشی مکالمه و مکاتبات بازرگانی


شهریه: 15,100,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 21 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی مکالمه و مکاتبات بازرگانی


دوره آموزشی مکالمه و مکاتبات بازرگانی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 دی 1400 |

دوره آموزشی جامع مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی


شهریه: 13,500,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 18 دی 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی جامع مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی


دوره آموزشی جامع مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 آبان 1400 |

دوره آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی


شهریه: 11,150,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 23 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی


دوره آموزش کاربردی/عملیاتی حمل و نقل و لجستیک بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر


شهریه: 1,337,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 22 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر


دوره آموزشی آنلاین جامع مسئول دفتر

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 |

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


شهریه: 450,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده


دوره آموزش آنلاین خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی


شهریه: 1,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی


دوره آموزشی آنلاین مکاتبات بازرگانی بین المللی International commercial correspondence

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 |

دوره آموزشی کاربردی برندسازی


شهریه: 920,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 16 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی کاربردی برندسازی


دوره آموزشی کاربردی برندسازی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین اعتبارات اسنادی


شهریه: 820,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین اعتبارات اسنادی


دوره آموزشی آنلاین اعتبارات اسنادی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 |

دوره آموزشی بین المللی جاده-کمربند: فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایرانی


شهریه: 2,850,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 10 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی بین المللی جاده-کمربند: فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایرانی


دوره آموزشی بین المللی جاده-کمربند: فرصت ها و تهددیدها برای بنگاه های ایرانی Belt and Road Initiative (BRI): Threats and opportunities for Iranian enterprises

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 آبان 1400 |

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ


شهریه: 950,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 08 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ


دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 |

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


شهریه: 1,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی


دوره آموزشی تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 |

وبینار رایگان به سوی انقلاب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء: بهینه سازی فرآیندهای تجاری در سازمان­ها و کارخانه ­ها


شهریه: رایگان
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

وبینار رایگان به سوی انقلاب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء: بهینه سازی فرآیندهای تجاری در سازمان­ها و کارخانه ­ها


وبینار رایگان به سوی انقلاب صنعتی چهارم با اینترنت اشیاء: بهینه سازی فرآیندهای تجاری در سازمان­ها و کارخانه ­ها

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 |

دوره آموزشی تولید و برنامه ریزی محتوا برای شبکه های اجتماعی


شهریه: 950,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 05 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تولید و برنامه ریزی محتوا برای شبکه های اجتماعی


دوره آموزشی تولید و برنامه ریزی محتوا برای شبکه های اجتماعی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 آبان 1400 |

دوره آموزشی آنلاین صادرات و تشریفات آن


شهریه: 540,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 03 آبان 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین صادرات و تشریفات آن


دوره آموزشی آنلاین صادرات و تشریفات آن

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 17 مهر 1400 |

دوره آموزشی ترخیص کار حرفه ای


شهریه: 1,300,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 17 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی ترخیص کار حرفه ای


دوره آموزشی ترخیص کار حرفه ای

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 مهر 1400 |

دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (سطح متوسط)


شهریه: 848,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 07 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (سطح متوسط)


دوره آموزشی گزارش های مصور و جذاب مدیریت در اکسل (سطح متوسط)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 |

دوره جامع حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن


شهریه: 1,200,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره جامع حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن


دوره جامع حقوق دعاوی بورسی و فن دفاع در آن

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 |

دوره آموزشی آنلاین رزومه نویسی به زبان انگلیسی


شهریه: 625,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 06 مهر 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین رزومه نویسی به زبان انگلیسی


دوره آموزشی آنلاین رزومه نویسی به زبان انگلیسی

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 |

دوره آموزشی آنلاین زبان انگلیسی برای مکالمات تلفنی و ایمیل(Email,Telephoning)


شهریه: 1,285,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی آنلاین زبان انگلیسی برای مکالمات تلفنی و ایمیل(Email,Telephoning)


دوره آموزشی آنلاین زبان انگلیسی برای مکالمات تلفنی و ایمیل(Email,Telephoning)

تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 |

دوره آموزشی تجارت بین الملل با کشور چین آنلاین


شهریه: 1,600,000 ریال
مجازی
تکمیل ظرفیت

تاریخ شروع: 31 شهریور 1400 | ظرفیت دوره: -

دوره آموزشی تجارت بین الملل با کشور چین آنلاین


دوره آموزشی تجارت بین الملل با کشور چین آنلاین

تکمیل ظرفیت