• 88107723, 88714940, 88107726, 88107732
  • موسسه آیتک

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه 21 پلاک 10، موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران

دوره های برگزار نشده
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی جامع گمرک1400/02/05
  اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی EXCEL کاربردی1400/02/05
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مهارت‌‌های هفت‌گانه ICDL1400/02/05
دوره های برگزار شده
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا1400/02/05
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی رموز موفقیت در صادرات و واردات1400/01/18
  اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی1399/12/09
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی پرداخت‌های بین‌المللی در شرایط تحریم1399/12/09
  با همکاری معاونت کسب‌و‌کار و موسسه آی‌تک در اتاق تهران برگزار شد
» نخستین آزمون تعیین صلاحیت نمایندگان اتاق در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی1399/12/05
  مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران خبر داد
» همکاری آموزشی اتاق تهران و گروه مپنا1399/12/02
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی1399/11/27
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی مسئول دفتر حرفه ای1399/11/27
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی آشنایی با آخرین مقررات و بخشنامه های گمرکی1399/11/27
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی تجارت بین الملل1399/11/27
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی آنلاین ایجاد اکشن پلن بازاریابی صادراتی به کمک لینکدین1399/11/27
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی1399/11/13
  موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران (ITECC) با همکاری معاونت امور بین الملل اتاق تهران برگزار می کند
» وبینار آموزشی سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری در بخش دولتی1399/11/13
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی دعاوی حقوقی1399/11/13
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی جامع واردات1399/11/13
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی تربیت کارشناس صادرات1399/11/13
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه1399/11/06
  اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره جامع بازرگانی1399/11/06
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» وبینار صادرات به عراق1399/11/06
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی جامع ثبت سفارش، ارز نیمایی و اظهار از راه دور در گمرک1399/10/29
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی عرضه و پذیرش شرکت، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در بازارهای بورس و فرابورس1399/10/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی جامع صادرات1399/10/16
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری1399/10/06
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» آشنایی با فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در کشور قزاقستان1399/10/06
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت موجودی و انبارداری1399/10/06
 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» وبینار معرفی و جلسه پرسش و پاسخ برنامه آمادگی شرکت در آزمون آیلتس1399/09/22
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی جامع گمرک1399/09/04
 » بخشنامه جدید شرکت در دوره های کارت بازرگانی1399/08/07
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی جامع واردات1399/07/27
  اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق مشترک ایران و امارات برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره1399/07/27
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی جامع صادرات1399/07/27
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی اکسل از مقدماتی تا متوسط1399/07/06
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی آنلاین مدیریت فروش در دوران رکود و ابزارهای تحقیقات بازار1399/07/06
 » اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند1399/07/06
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» وبینار سرمایه گذاری در بورس و تامین مالی از طریق عرضه اولیه شرکت‌‌ها1399/06/31
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی گمرک الکترونیک1399/06/31
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا1399/06/31
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی تجارت بین‌الملل1399/06/31
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی جامع بازرگانی1399/06/26
 اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن وکشاورزی تهران برگزار می‌کند
» بررسی تحریم‌های بین‌المللی و روش‌های پرداخت در زمان تحریم1399/06/26
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی روانشناسی مذاکره1399/06/24
 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی اصول جهانی بازاریابی و شناسایی ظرفیت های تجاری پس از کرونا1399/06/24
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی بایسته‌های مقررات صادرات و واردات با رویکرد نوین و کاربردی1399/06/22
 » اولین کارگاه آموزشی آنلاین بین المللی با همكاري موسسه مديريت پروژه استراليا IPM در موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.1399/06/05
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزش آنلاین تحلیگری خبره مالی و سرمایه گذاری1399/06/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW1399/06/01
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی مدیریت فرآیند قراردادها1399/06/01
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »

© کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران می باشد.