• 88107723, 88714940, 88107726, 88107732
  • موسسه آیتک

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه 21 پلاک 10، موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران

دوره های برگزار شده
  اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» کارگاه آموزشی آنلاین مدیریت پروژه1399/05/14
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان1399/05/14
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» وبینار آموزشی حل و فصل بین‌المللی دعاوی تجاری1399/05/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» نشست ویژه پرسش و پاسخ در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی1399/04/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی جامع بازرگانی1399/04/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی سرمایه‌گذاری در بورس و تامین مالی از طریق عرضه اولیه شرکت‌ها1399/04/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی آشنایی با سایت بورس تهران و مفاهیم اولیه تابلوخوانی در بورس1399/04/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی1399/04/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی نکات کاربردی در نحوه تشکیل و اداره مجامع و ارکان تشکل‌ها1399/04/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشي سامانه جامع گمرك (EPL)1399/04/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آنلاین قوانین امور گمرکی1399/04/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با خدمات بیمه تامین اجتماعی1399/04/09
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» سمینار آموزشی مديريت مالي براي مديران غير مالي1399/04/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس1399/04/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» ارزیابی اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار اکسل1399/04/07
 اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی نگارش قرارداد به زبان انگلیسی1399/04/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» سمینار آشنایی با بورس ایران و نحوه سرمایه‌گذاری در بورس1399/04/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دو دوره آموزشی آشنایی با رویه صادرات و ثبت الکترونیکی از درگاه سامانه تجارت ایران1399/04/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» وبینار آموزشی حقوق استارت‌آپ‌ها1399/03/26
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی1399/03/26
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی1399/03/26
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی جامع بازرگانی1399/03/20
 » تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران و کمسیون انجمن های علمی ایران1399/03/17
 » تفاهم نامه همکاری فی مابین موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران و شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران1399/03/17
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی آنلاین قوانین امور گمرکی با رویکرد ترخیص کالا1399/03/13
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی کارمندیابی، جذب و استخدام1399/03/13
 آیین نامه شرکت در دوره آموزش توجیهی کارت بازرگانی- با توجه به شیوع ویروس کرونا
» آیین نامه شرکت در دوره آموزش توجیهی کارت بازرگانی- با توجه به شیوع ویروس کرونا1399/03/11
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی دریافت سریع و کامل خسارت از شرکت‌های بیمه بازرگانی1399/03/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی مهارت‌های روابط بین‌الملل برای مدیران کسب و کار1399/03/07
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی تفکر سیستمی در سازمان1399/03/07
 اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» دوره آموزشی آنلاین مهارت های روابط بین الملل1399/02/31
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند:
» دوره آموزشی آشنایی با رویه صادرات قطعی کالا و قوانین برگشت ارز حاصل از صادرات1399/02/31
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» وبینار آشنایی با سایت tsetmc.com و مفاهیم اولیه تابلوخوانی در بورس1399/02/28
 اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» وبینار بورس، حباب یا پارادایم جدید اقتصادی1399/02/28
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» وبینار حقوق مالکیت فکری1399/02/24
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی اینکوترمز 20201399/02/22
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی1399/02/22
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی1399/02/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند
» كارگاه آموزشي نحوه نگارش راي داوري1399/02/16
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آنلاین شیوه‌های همکاری در تشکل‌ها1399/02/16
 » موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران برگزار کرد1399/02/07
 » آموزش الکترونیکی و شیوع ویروس کرونا1399/01/24
 » برگزاری مجدد کلاسهای کارت بازرگانی با آیین نامه جدید1399/01/16
 » تفاهم نامه همکاری با اتاق ایران و امارات1398/12/14
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» مهارت‌های روابط بین‌الملل برای مدیران کسب و کار1398/12/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزش داوری1398/12/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی شیوه‌های همکاری در تشکل‌ها1398/12/03
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» کارگاه آموزشی اصول اداره یک تشکل چابک1398/11/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می‌کند
» دوره آموزشی آشنایی با رویه صادرات قطعی کالا و قوانین برگشت ارز حاصل از صادرات1398/11/23
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار ‌می‌کند
» دوره آموزشی تجارت ‌بین‌الملل1398/11/19
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »

© کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران می باشد.