ذاتی یا اکتسابی؟
 سیگرید کولو / مشاور بازرگانی، کارآفرین و مدرس بین‌الملل موسسه توسعه کسب‌وکار اتاق بازرگانی اتریش (WIFI)نگاهي به آموزش، بهسازي و نقش آن در توسعه منابع انساني
در اين مقاله به مفهوم آموزش و نقش آن در توسعه ي مديريت منابع انساني پرداخته شده است. هم چنين در ادامه نقش افراد مرتبط با آموزش منابع انساني، به خصوص مدير سازمان، بررسي شده و راهكارهايي براي بهينه شدن آموزش و ارتقاء سطح سازمان از طريق آموزش بيان گرديده است. در انتهاي مقاله نگاهي هم به مفهوم اخلاق و تقش آن در آموزش انداخته شده است.