• 88107723, 88714940, 88107726, 88107732
  • موسسه آیتک

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه 21 پلاک 10، موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران

[آرشیو]

موسسه آیتک

Image-2
Image-2
Image-2

موسسه آیتک

Image-2
Image-2

مرکز فنی و حرفه ای امین الضرب

مرکز آموزش فنی و حرفه ای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران (امین الضرب)

در راستای اهداف اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در حوزه توانمندسازی و افزایش بهره وری مدیران شرکتها و تشکلهای اقتصادی عضو اتاق تهران ، تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان فنی و حرفه ای کشور (TVTO) و موسسه ترویج کسب و کار اتریش (WIFI) و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ( TCCIM) منعقد گردید که مهمترین اهداف مندرج در این تفاهمنامه عبارتند از:
اهداف کلان راهبردی :
بومی سازی مدل آموزشی موسسه WIFI
ارتقاء سطح دانش فنی مربیان TVTO و سطح شایستگی حرفه ای منابع انسانی اتاق تهران
آینده پژوهی و شناسایی مشاغل موجود بنگاه های اقتصادی و تشکل های تحت پوشش اتاق تهران
بسترسازی در زمینه اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای در بنگاه های اقتصادی و تشکل های تحت پوشش اتاق تهران از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر ،متخصص و توانمند مورد نیاز بنگاههای اقتصادی تحت پوشش اتاق تهران
توسعه و بهبود استاندارد های آموزشی مهارتی در سطو